Informació legal sobre CaixaBank, SA

La titularitat d'aquest lloc web és de CaixaBank, SA, carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb el NIF A08663619, inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, i inscrita al Registre Administratiu Especial del Banc d'Espanya amb el número 2100.

CaixaBank, SA és una entitat subjecta al règim legal establert per a les societats espanyoles cotitzades i supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

CaixaBank, SA està autoritzada a fer servir la marca CaixaBank per la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, que n'és titular.